مهارت نامه آتا ویژه معاونین آموزشی

سلام معاون گرامی خداقوت

با دومین مهارت نامه آتا (ویژه معاونین آموزشی ) در خدمت شما هستیم . در اولین مهارت نامه پرسش مطرح شده مسابقه در خصوص این مطلب بوده است که معاونین آموزش با چه شیوه ها و روشهایی فراگیران را در صف به سکوت و نظم دعوت می کند . برخی پاسخ های ارسال شده توسط عزیزان در اختیار شما همکاران محترم قرار می گیرد تا در صورت نیاز بهره لازم از آن برده شود .

- برنامه اجرایی دبستان سعدی                مجری : خانم مریم غائب - اکرم اله قلی

صبحگاه :

به نام خدا        *     بسم اله

مشکل گشا     *     بسم اله

اول کار            *      بسم اله

کی به ما چشم داده         گوش داده      *       خدا داده   خدا داده

کی به ما دست داده         پا داده           *       خدا داده    خدا داده

کی به ما گلهای رنگارنگ داده                *       خدا داده    خدا داده

کی به ما مامان و بابای خوب داده          *       خدا داده     خدا داده

من خدا رو دوست دارم    خدا خدا

من خدا رو دوست دارم    خدا خدا

 

ایجاد نظم در صفرف :

یک       *      لا

دو         *     اله

سه      *     الا الله

نیست خدایی جز الله

 

دستا به بالا                            الله

ای دختر خوب و دانا                  الله

همیشه بادا سالم                   الله

زیر سایه ی خدا                      الله

زیر سایه ی قرآن                    الله

 

- برنامه اجرایی دبستان آزادی 1               

اولی ها ، گلی گلی ها ، شکوفه ها             بله

دومی ها ، خانم خانم ها ، ستاره ها           بله

سومی ها ، فرشته ها                              بله

چهارمی ها ، گلی گلی ها                        بله

پنجمی ها ، ستاره ها                              بله

ششمی ها ، خانم خانم ها                      بله

همه گلها                                               بله

 

سلام سلام                                               علیک سلام

به گفته ی پیامبر خوش کلام                         اول سلام بعدش کلام

 

- بیان چند نکته مهم بر تاثیر شیوه های آموزشی و پرورشی                   دبستان حافظ

1- برای اجرای هر قانونی به ویژه در دوره ی ابتدایی ، نیاز به تکرار هر روز دارد

2- داشتن نگرش و دید مثبت به فرا گیران بسیار تاثیر گذار است .

3- به تاثیر روش ها ایمان داشته باشیم و بدانیم با یک بار اجرا به نتیجه ی دلخواه نمی رسیم و با ادامه و به تدریج تاثیرات آن را خئاهیم دید .

4- همکاری و همدلی صمیمانه ی همه معاونین دبستان با یک دیگر

5- پی گیری و اهمیت دادن به هر قانونی که برای ایجاد نظم وضع می کنیم .

6- همیشه باید هم تقویت مثبت باشد ، هم تقویت منفی و محروم کردن .

همان گونه که افراد منظم تشویق می شئند ، در حین اجرای برنامه ، هر معاون صف ها را کنترل کند  . اسامی بی نظم ها را یادداشت و بعد از اجرای برنامه آن ها را صدا کند البته رعایت این مطلب ضروری است که همیشه باید فرصتی برای جبران به آن ها داد بنابراین برای مثبت بی نظمی ها در دفتر انضباطی مراحلی را در نظر می گیریم .

- تذکر لفظی و آگاهی دادن.

- ثبت با خودکار که زمان بیشتری برای پاک شدن دارد  . 

- درصورت تکرار پاک نمی گردد  .

- اطلاع به والدین و گفتگو با آنها

 

نمونه شعر یکی از همکاران :

دستها رو به بالا      بچه ها دست ها را بالا برده  . دست می زنند و می گویند      الله

بگو شکر خدا را                      الله

که آفرید مارا                          الله

کوه و دشت و صحرا را              الله

این گلهای زیبا را                    الله

دستها به کمر                       الله

آفرین به پسرم

وقتی میری بیرون

هله  هوله نخر                     نمی خرم

دستها همه به پشت              الله

آمریکا را باید کشت

با یک عدد مگس کش

یا با لگد و مگس کش

 

در پایان از تمامی همکارانی که زحمت کشیده و نمونه اجراهایشان را در لوح فشرده برای ما ارسال کرده اند تشکر و قدر دانی می کنیم .

 

سوال مسابقه

معاونین آموزشی در حیطه وظایف خود با چه کشکلاتی و چالشهایی رو برو هستند .

با چه تدابیری می توان در راستای رفع این مشکلات و چالشها گام برداشت ؟

/ 0 نظر / 56 بازدید