گزیده ای از جوابهای همکاران به سوال شماره 1

سرکار خانم کلثوم هادی معاون آموزشی دبستان شهید ادب دوست

جواب سوال:

1-از خودمان شروع کنیم

2-تلاش جهت اجتماعی کردن فراگیر

3-سازمان دادن به فعالیت های گروهی

4-نظم وانضباط وقتی برقرار است که رفتار ناپسند از طریق فرایند حل مساله هدایت و اصلاح شود

5-حرمت انسانی افراد حفظ شود

6-از مسائل جزئی و کوچک چشم پوشی شود.و....

سرکار خانم زهرا طالبی معاون آموزشی دبستان شهید محراب مدنی

جواب سوال:

ابتدا باید علل بی نظمی ریشه یابی شود زیرا ممکن است رفتار ناشی از الگو پذیری از رفتار والدین ،در مواردی لجبازی،کم توجهی و.... باشد

کارهای قابل انجام برای حل مشکل بی انضباطی بچه ها را می توان به صورت زیر بیان کرد

1-اطلاع رسانی مقررات انضباطی مدرسه به اولیا و بچه ها

2-برقراری روابط عاطفی با اینگونه دانش آموزان

3- دادن مسئولیت به آنهاو.....

سرکار خانم زهرا شمشیری پور معاون آموزشی دبستان جهاد

جواب سوال:

ایشان به مقوله آموزش بیشتر اهمیت داده اند و می فرمایند آموزش است که باعث می شود فرد منضبط باشد زیرا آموزش مقررات به او سبب بوجود آمدن انضباط در وی شده و بی انضباطی از بین می رود

سرکار خانمها طاهره رضایی و صدیقه ایرجی معاونین دبستان شهدای کریمی

جواب سوال:

این بزرگواران این موارد را توصیه کرده اند

1-شناخت علل بی انضباطی

2-تشخیص راهکار برای آن

3-اقدامات جهت بهبود بخشی به رفتارهای نادرست

این عزیزان از مهمترین علل بروز بی نظمی به موارد زیر اشاره کرده اند

-مشکلات جسمانی و روانی

-مشکلات اقتصادی ومالی

-مشکلات خانوادگی

-استثنایی بودن دانش آموزو.....

سرکار خانم فاطمه اسدی معاون آموزشی دبستان ادب دوست

ایشان علت یابی را خیلی مهم دانسته و به موارد زیر اشاره کرده اند

1-عوامل مربوط به دانش آموز

2-عوامل مربوط به خانواده

3-عوامل مربوط به دوستان

4-عوامل مربوط به جو مدرسه

5-عوامل مربوط به موضوع درسی

6-عوامل مربوط به جامعه

سرکار خانم طاهره سیرجانی معاون آموزشی دبستان بنت الهدی صدر

جواب سوال:

گام اول-بیان انتظارات انضباطی به صورت مکتوب به اولیا و بچه ها

گام دوم-ایجاد فضای اخلاقی در مدرسه

گام سوم-پیدا کردن علت بی انضباطی

گام چهارم-ایجاد فضای رفاقتی

گام پنجم-تهیه منشور انضباطی

گام ششم-فعالیت در شورای دانش آموزیو...

گام هفتم-آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی

گام هشتم-ایجاد فضای فیزیکی برای آرامش و مسئولیت دادن به بچه ها

جناب آقای علیرضا مسروری وسرکارخانم طاهره مقیسه معاونین دبستان یاسین

جواب سوال:

علل بی انضباطی

1-خستگی 2- ضعف جسمانی 3- بی محبتی و عدم توجه 4-سرخوردگی

5- مقررات بی جا و نامناسب 6- عدم ثبات مقررات 7-عدم هماهنگی بین مقررات و...

سرکار خانم معصومه خدابنده معاون آموزشی دبستان شهید دستغیب

جواب سوال:

ایشان به موارد زیر اشاره کرده اند

مرحله اول-وقتی دانش آموز کار خوبی می کند تشویق شود

مرحله دوم-از الگو سازی مثبت استفاده شود

مرحله سوم-از روش نزدیک شدن به داش آموز استفاده شود

مرحله چهارم-برای تصحیح رفتار از دانش آموز سوال شود

مرحله پنجم-توصیه ها به صورت خصوصی به او گفته شود

مرحله ششم-اول گفته بچه تایید وبعد به مسیر درست هدایت شود

مرحله هفتم-به روشنی قوانین به او یاد آوری شود

مرحله هشتم-انتخاب روشنی پیش پای دانش آموز گذاشته شود

مرحله نهم-طبق قانون نسبت به رفتار ناشایست او واکنش نشان داده شود

مرحله دهم-از موارد تنبیه مربوط به دانش آموز بی انضباط استفاده شود

/ 0 نظر / 11 بازدید