نکات مهمی که معاونین آموزشی ،تربیتی،انضباطی باید بدانندو آنها را به والدین دانش آموزان خود انتقال دهند

در جریان تحقیق در زمینه‌ی مسائل تربیتی و روان‌شناسی کودک، صاحب‌نظران، اندیشمندان و مربیان به صورت مستقیم توصیه‌هایی را در رابطه با تربیت کودک و نوجوان اظهار داشته‌اند؛ جمع‌بندی آنها و لیست‌کردنشان کمک شایانی به والدین و مربیان می‌کند.


ادامه مطلب ...