سلام معاون گرامی !خداقوت

مهارت نامه آتا ویزه ی معاونین آموزشی مدرسه تهیه وتنظیم شده است .هدف اصلی در این مهارت نامه بیان و اتخاذ بهترین شیوه ها در خصوص مسائل آموزشی ،تربیتی وانضباطی می باشد که توسط معاونت و با مدیریت وی صورت می گیرد البته این هدف اصلی ، اهداف جزئی نیز دارد که مهم ترین آن تعامل و همفکری معاونین منطقه جهت تحقق هر چه بهتر این اهداف است.


نام گذاری آتا نشان از چیست؟

نام گذاری مهارت نامه به این عنوان نشان از نوعی هنجار شکنی مفید دارد که بروز آن می تواند توام با خلاقیت باشد.همچنین این نامگذاری می تواند نشان از نوعی تفکر آزاد داشته باشد .تمنای این حقیقت زلال وناب که هر آنچه را که تصور می کنید به آسودگی بیان کنید.

(آتا) به دنبال اندیشه های خلّاق ، تجربیات مفید وتکرارهای لازم است.(آتا) به دنبال شناخت نیازها و اصلاح آنها و ارتقاء سطح علمی و تجربه همکاران می باشد به همین جهت صمیمانه از همکاران و معاونین آگاه با تجربه در این زمینه دعوت به همکاری می نماییم.این همکاری می تواند به صورت مشارکت فعال در مسابقات مهارت نامه وانتقال نظرات و تجربیات به صورت کتبی و یا در قالب لوح فشرده ویا با مراجعه به وبلاگ وارسال مطالب آموزشی در این خصوص باشد.

(آتا) معتقد است که هر فعالیت و هدف گذاری به منظور تحقق هر چه بهتر می بایست بازخورد مفید وسازنده داشته باشد به همین منظور علاوه بر بازخوردهای ماهانه و ذکر نام عزیزان شرکت کننده وفعال در طرح های مختلف و ارائه نمونه طرح ها ، در پایان سال تحصیلی و در گردهمایی ویژه معاونین از تمامی عزیزانی که در جهت ارتقاء سطح کیفی وکمی این مهارت نامه ما را یاری کرده اند تقدیر وتشکر خواهد شد وهمچنین نمونه طرح ها وکارها ولوح ها با نام همکار در این گردهمایی در معرض نمایش قرار داده خواهد شد

با تشکر مدیریت آتا

آدرس ایمیل: f_karimi5511@yahoo.com